Tlenoterapia hiperbaryczna w abonamencie

Regulamin Promocji “Tlenoterapia hiperbaryczna w abonamencie” w Krakowskim Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej

Organizatorem promocji „Tlenoterapia hiperbaryczna w abonamencie” (dalej „Promocja”) jest FemmeMED Kuśnierz Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Rzeczna 8/1, 30-021 Kraków, zwana dalej “Organizatorem.”

Promocja prowadzona jest w dniach od 23 stycznia do 30 czerwca 2024 r. 

 

1. Abonament miesięczny w Krakowskim Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej umożliwia korzystanie z tlenoterapii w komorze hiperbarycznej na preferencyjnych warunkach. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z tego abonamentu.

2. Rezerwacja wizyty
2.1. Aby skorzystać z tlenoterapii w ramach Abonamentu Miesięcznego, konieczna jest uprzednia rezerwacja wizyty. Rezerwacji można dokonać:

 •  dzwoniąc pod numer telefonu placówki 12 312 07 37
 • osobiście w placówce
 • mailem na adres: biuro@kcth.pl lub kontakt@femmemed.pl

  3. Przypisanie abonamentu do osoby
  3.1. Abonament Miesięczny jest przypisany do konkretnej osoby i nie może być udostępniany innym osobom.
  3.2. W celu korzystania z abonamentu, klient musi legitymować się ważnym dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

  4. Realizacja wizyty
  4.1. Wizyty w ramach Abonamentu Miesięcznego odbywają się w placówce Krakowskiego Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej, wyznaczonej przez rejestrację (lokalizacja będzie zależna od wolnych terminów).
  4.2. Klient zobowiązany jest do punktualnego przybycia na umówioną wizytę. Opóźnienia mogą skrócić czas trwania terapii, ale nie skutkują przedłużeniem wizyty.
  4.3. Realizacja wizyty jest możliwa tylko od poniedziałku do soboty w godzinach działania placówki.
  4.4. Jeżeli pacjent chce zmienić godzinę zabiegu później niż 24h przed wizytą nie gwarantujemy dostępności miejsc.
  4.5. W przypadku abonamentu na inhalacje wodorowe usługa nie obejmuje okularów wodorowych.

5. Anulowanie wizyty
5.1. W przypadku niemożności przybycia na umówioną wizytę, klient zobowiązany jest do anulowania jej co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem. Anulację można dokonać telefonicznie.
5.2. Brak anulacji wizyty zgodnie z punktem 5.1 skutkuje utratą prawa do przyszłej wizyty w ramach Abonamentu Miesięcznego.

6. Ograniczenie liczby wizyt
6.1. Abonament Miesięczny obejmuje ograniczoną liczbę wizyt w komorze hiperbarycznej na 30 dni. Liczbę wizyt określa oferta abonamentu, którą klient wybrał przy zakupie.
6.2. Wizyty nie przechodzą na kolejny miesiąc i nie kumulują się.
6.3. Pacjent może zrealizować tylko jedną wizytę dziennie.

7. Choroby
7.1. W przypadku wystąpienia choroby/przeciwwskazań do zabiegu w trakcie trwania abonamentu nie skutkuje to przedłużeniem abonamentu o czas choroby.

8. Zmiany w regulaminie
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
8.2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w placówce oraz na stronie internetowej Organizatora www.kcth.pl 

9. Postanowienia końcowe
9.1. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Abonamentu Miesięcznego będą rozstrzygane na podstawie obowiązującego prawa polskiego.
9.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i obowiązuje od tego momentu.
9.3. Administratorem danych jest FemmeMed Kuśnierz sp. j. z siedzibą w Krakowie 30-021, ul. Rzeczna 8/1 NIP: 677-246-03-31, REGON: 387974038. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


KCTH – FemmeMED Kuśnierz Spółka Jawna
UL. RZECZNA 8 / 1, 30-021 KRAKÓW
NIP 6772460331
KRS 0000879155

biuro@kcth.pl lub kontakt@femmemed.pl