młoda kobieta w eleganckim ubraniu ćwiczy jogę w pozycji lotosu

Spis treści

Znajdź dla siebie czas – okiełznaj stres!

„Okiełznaj stres – zadbaj o siebie i swoje zdrowie” – to hasło przyświeca zespołowi FemmeMed Kraków. Dbamy o Państwa zdrowie fizyczne i psychiczne

zwalcz stres w femmemed

Czym jest stres?

Zobowiązania, pęd życia stanowi ogromny bodziec stresowy dla organizmu. Stres jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Na przestrzeni lat zmieniały się tylko czynniki stanowiące źródło stresu.

Dawniej czynnikiem stresowym były zagrożenia jakie stwarzały dzikie zwierzęta czyhające na życie ludzi pierwotnych. Niebezpieczeństwo na ogół stanowiło krótkotrwały stres, który motywował i mobilizował do podjęcia działania. Obecnie mimo, że duża część współczesnego społeczeństwa nie musi obawiać się o swoje życie, stres towarzyszy nam każdego dnia.

Jak stres wpływa na nasze zdrowie?

Jak wynika z badań  przeprowadzonych przez APA (American Psychological Association) 44% badanych odczuło wzrost poziomu stresu w przeciągu ostatnich 5 lat1. Jak pisze w swojej książce Melanie Greenberg „Mózg odporny na stres”2 „Do grup czynników stresujących należą na przykład przemiany rozwojowe, ważne wydarzenia życiowe, czynniki działające przewlekle, codzienne kłopoty, trauma i wpływ negatywnych przeżyć z dzieciństwa”.

Stres wpływa na nasze zdrowie, oddziałując na każdy układ, tkankę, komórkę organizmu. Dlatego tak ważne jest aby zwalczać stres.

Badania wykazały wpływ stresu między innymi na tkankę mięśniową. Liczne badania przeprowadzone na pracownikach z różnych branż wskazują na powiązanie pomiędzy sytuacjami stresowymi, a podwyższonym napięciem mięśniowym6

Jak zwalczać stres?

Femme MED jest miejscem które ma nam – kobietom ułatwić troskę o siebie, o swoje zdrowie. Tworzymy miejsce w którym chcemy byś mogła odpocząć, zwolnić tempo, żyć chwilą tu i teraz. Chcemy dać Ci narzędzia do walki ze stresem.
Żyjemy w czasach kiedy wszystko powinno być na wczoraj, a nasze myśli ciągle pochłonięte są obawą o to co przyniesie kolejny dzień.

Ciągle zabieganie, stres negatywnie odbija się na naszym zdrowiu. W pewnym momencie nasz organizm mówi – „STOP, DOŚĆ, DALEJ TAK NIE MOGĘ”. Naszym celem jest nie doprowadzić do takiej sytuacji. Nie sprawimy, że doba będzie mieć 48h i magicznym sposobem zdążysz z wszystkim, ale postaramy się byś trochę zwolniła tempo, odetchnęła, poczuła, że masz możliwości podołać wszelkim trudnościom. Zadba o to fizjoterapeuta, osteopata, dietetyk oraz instruktor pilates.

Więcej na temat stresu.

Jeżeli zaciekawiła Cię tematyka zwalczania stresu zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.
Opowiemy Ci co dzieje się w naszym ciele kiedy się stresujemy. Przedstawimy też sposoby radzenia sobie ze stresem.

W publikacjach naukowych nie istnieje jedna, konkretna definicja stresu. Na przestrzeni lat wielu naukowców podejmowało próby zdefiniowania tego pojęcia. Pierwszym z nich był dr Hans Selye, który wprowadził do świata nauki pojęcie stresu3, dokonując podziału na eustres (stres nazywany „ dobrym”, który pobudza i mobilizuje do działania, wiąże się z najczęściej z pozytywnymi wydarzeniami życiowymi)  i dystres (tzw. „ zły” stres, również mobilizujący, jednakże powiązany z odczuciami negatywnymi). Profesor Kocowski zdefiniował stres jako „zespół powiązanych procesów w organizmie i systemie nerwowym, stanowiących ogólną reakcje osobnika na działanie bodźców lub sytuacji niezwykłych, trudnych, zakłócających zagrażających, przykrych lub szkodliwych, zwanych stresorami”4. Natomiast według Lazarusa i Folkmana stres to „ określona relacja między osobą, a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi”5.

Analizując powyższe definicje, za czynnik stresowy można uznać każdy czynnik doprowadzający do zachwiania homeostazy organizmu. Mogłoby się wydawać że nie ma żadnych pozytywnych aspektów stresu. Jednakże dzięki reakcji stresowej mózg chroni nas przed zagrożeniem. To on mobilizuje nasz organizm, doprowadzając do wzrostu jego wydolności. Analizując reakcje ciała na stres należy odróżnić stres krótkotrwały i długotrwały.
W przypadku działania czynników w krótkim przedziale czasu dochodzi do wydzielenia adrenaliny i noradrenaliny. Gdy reakcja stresowa przedłuża się dalsze wyrzuty wspomnianych hormonów stanowiłyby poważne zagrożenie dla naszego organizmu, dlatego dochodzi do aktywacji osi HPA (oś podwzgórze-przysadka-nadnercza). Końcowym efektem aktywności osi HPA jest wydzielanie glikokortykosterydów, wśród nich między innymi kortyzolu, potocznie nazywanego hormonem stresu. Długotrwałe zwiększone wydzielanie kortyzolu osłabia układ odpornościowy, a także prowadzi do zwiększenia stężenia cytokin odpowiedzialnych za objawy bólowe. Do fizycznych symptomów stresu zalicza się między innymi: napięcie mięśni karku i ramion, przyśpieszenie i spłycenie oddechu, odczucie zawrotów głowy, poszerzenie źrenic.

Stres wpływa na nasze zdrowie, oddziałując na każdy układ, tkankę, komórkę organizmu. Badania wykazały wpływ stresu między innymi na tkankę mięśniową. Liczne badania przeprowadzone na pracownikach z różnych branż wskazują na powiązanie pomiędzy sytuacjami stresowymi, a podwyższonym napięciem mięśniowym6. W badaniach przeprowadzonych na grupie asystentek sklepowych zaobserwowano korelację pomiędzy podwyższoną aktywnością katecholamin, podwyższonym ciśnieniem krwi (świadczącymi o występowaniu stresu), a odnotowanymi w prowadzonych przez uczestniczki badań dziennikach, odczuciami bólowymi oraz zwiększonym napięciem mięśni szyi i karku.

Jak pisze Lee i Larson, umiarkowany poziom stresu może motywować oraz podnosić efektywność i wydajność pracy oraz nauki. Jednakże długotrwałe poczucie stresu ma liczne negatywne konsekwencje zarówno w zdrowiu psychicznym jak i fizycznym7. Interesujące wydają się badania przeprowadzone na grupie studentów w okresie sesji egzaminacyjnej.
Z badań wynika, że występowanie objawów depresyjnych jest o 12,6% wyższe wśród studentów niż pośród populacji ogólnej8. Wykazano, że okoliczności sesji egzaminacyjnej – (będącej czynnikiem stresowym) wpływają na zwiększenie poziomu stresu i wzmagają aktywność mięśni czworobocznych. Badania wskazują również wpływ stresu egzaminacyjnego na zwiększenie ilości punktów spustowych w obszarze mięśni obręczy barkowej9. Pod wpływem stresu mięśnie napinają się. Podwyższenie napięcia stanowi reakcje obronną organizmu, chroniącą organizm przed urazami. Przewlekły stres prowadzi do stale podwyższonego napięcia mięśni, konsekwencją którego mogą być zaburzenia i stany chorobowe. Uważa się, ze długotrwale działające czynniki stresowe powodują bóle głowy, a także migreny wynikające z podwyższonego napięcia w obrębie mięśni karku
i szyi. Dużym problem są również bóle dolnej części pleców. Uważa się, że często przyczyną tych dolegliwości jest właśnie stres.

Tematyka wpływu stresu na jakość życia, w ostatnich latach, stała się bardzo popularna wśród naukowców. W swoich badaniach pochylają się oni nad licznymi aspektami na które wpłynąć może zachwianie homeostazy, do jakiego dochodzi w sytuacji działania stresu na organizm. Aż u 73% studentów przebadanych w celu oceny wpływu stresu na wybory żywieniowe, stwierdzono większą skłonność do podjadania oraz pogorszenia jakości produktów żywieniowych, po które sięgali w czasie działania czynnika stresowego10. Z kolei badania przeprowadzone w Hong Kongu wykazały, że stres może przyczyniać się do problemów ze snem. Aż 68,6% osób z grupy badanej, którą tworzyło 529 studentów, cierpiało na bezsenność. Wykorzystując Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Revised Life Orientation Test, Perceived Stress Scale (PSS) i Beck Depression Inventory oraz analizując poziom optymizmu i stresu, badacze dowiedli, że trudności z zasypianiem oraz pogorszenie jakości snu były spowodowane sytuacjami stresowymi11. Oliviera i wsp. w badaniach dotyczących  dysfunkcji w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych wśród studentów zaobserwowali, że zaburzenia były tym poważniejsze im wyższy poziom stresu zgłaszał dany uczestnik badań12.

Pomimo tego, że w literaturze istnieją doniesienia podkreślające istotną rolę stresu jako czynnika sprzyjającego różnego typu dysfunkcjom, dalej niewielu z nas znane są sposoby radzenia sobie ze stresem. Dlatego chcemy edukować. Chcemy pokazać w jaki sposób poradzić sobie z napięciem. Chcemy dać Ci możliwość realizowania się i bycia szczęśliwą.

Dlatego zwalcz z nami stres. Zapraszamy do odwiedzenia naszego centrum kobiecych terapii FemmeMed. Telefon: 730 174 307

Zapoznaj się z pozostałą ofertą usług i zabiegów w naszym centrum kobiecych terapii: OFERTA

Dołącz do naszej społeczności w social mediach: na Facebooku oraz Instagramie.

Bibliografia:

 1. Clay R.A. Stressed in America. Monitor of Psychology 2011; 42: 60
 2. Greenberg M. Mózg odporny na stres. Rebis, Poznań 2017: 47-48
 3. Selye H. Stres życia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1960: 3-16
 4. Kocowski T. Stres w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993: 742-744
 5. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Springer-Verlag, New York, 1984: 19
 6. Lundberg U, Dohns I, Melin B, Sandsjö L. Psychophysiological Stress Responses, Muscle Tension, and Neck and Shoulder Pain Among Supermarket Cashiers. Journal of Occupational Health Psychology. 1999; 4: 245-255.
 7. Dahlin M, Joneborg N, Runeson B. Stress and depression among medical students: a cross‐sectional study. Medical Education 2005; 396: 594-604
 8. Lee M, Larson R. The Korean „examination hell”: Long hours of studying, distress, and depression. Journal of Youth and Adolescence, 2000; 29: 249-272.
 9. Kalichman L, Bulanov N, Friedman A, Effect of exams period on prevalence of Myofascial Trigger points and head posturę in undergraduate students: Repeated measurements study. Journal of Bodywork&Movement Therapies 2017; 21: 11-18
 10. Oliver G, Wardle Perceived Effects of Stress on Food Choice. Physiology & Behavior 1999; 66: 511
 11. Sing CY, Wong WS, Prevalence of Insomnia and Its Psychosocial Correlates Among College Students in Hong Kong.Journal of American College Health 2010; 59: 174-182
 12. Pedroni CR, De Oliveira AS, Guaratini MI. Prevalence study of signs and symptoms of temporomandibular disorders in university students. Journal of Oral Rehabilitation 2003; 30: 283–289
Autor: Martyna Wojta